Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

autokar tourOstatnimi laty wiele słyszy się o upadających firmach. Niestety, tendencja ta nie omija branży turystycznej. Warto więc przed wykupieniem wycieczki, zwłaszcza zagranicznej, sprawdzić wiarygodność wybranego przez nas biura turystycznego, aby uniknąć oszustwa. Jak to zrobić? Czy są instytucje, które się tym zajmują? Oczywiście. Na stronie Ministerstwa Gospodarki istnieje specjalny rejestr, w którym możemy sprawdzić, czy dana firma działa naprawdę i zgodnie z prawem. Aby potwierdzić wiarygodność biura podróży, przez które wykupujemy wycieczkę powinniśmy szukać pod frazą Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Oprócz tego ważne, czy biuro turystyczne posiada polisę ubezpieczeniową, która jest ważna przez dwanaście miesięcy. Ważne, aby suma gwarancyjna była dopasowana do obrotów firmy. Gwarantuje to, że na wypadek upadłości kwota ubezpieczenia wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów, a zwłaszcza zabezpieczenia powrotu turystów z powrotem do kraju. Wszystko to da nam pewność, że nawet w razie gdyby biuro turystyczne zbankrutowało, my nie będziemy mieli z tego powodu żadnych problemów.